Mijn Passiefhuis

Passief bouwen en wonen

De belangrijkste voor- en nadelen van een Passiefhuis zetten we hierbij op een rijtje:

De voordelen:
– Zeer lage CO2 uitstoot
– Zeer lage energiekosten
– Altijd verse lucht in huis
– Zeer behaaglijk
– Goede geluidsisolatie
– Hoge verkoopwaarde

De nadelen:
– Hogere bouwkosten
– Specialistisch vakmanschap vereist / expertise vereist bij ontwerp en uitvoering
– Hoger milieubelasting tijdens bouw

De voordelen:

– Zeer lage CO2 uitstoot;
Bij conventionele huizen is een grote behoefte aan energie voor verwarming en wordt deze energie meestal voorzien door fossiele brandstoffen te verbranden. Hierbij wordt een grote hoeveelheid CO2 uitgestoten en raken natuurlijke hulpbronnen uitgeput.
Bij een Passiefhuis is o.a. door het toepassen van uistekende isolatie, een balanssysteem, de benodigde energie voor verwarming minimaal. In deze minimale warmtebehoeft wordt voorzien d.m.v. het verstoken van hout. Daarbij is de hoeveelheid CO2 uitstoot minimaal waarbij geen fossiele brandstoffen worden uitgeput.

– Zeer lage energiekosten;
De prijzen voor gas en olie blijven stijgen. Het kost daarom steeds meer geld om het huis te verwarmen. Door de zeer lage energie behoefte in een Passiefhuis zijn er maar weinig (in ons geval) houtpallets nodig om te stoken. Naast de lage hoeveelheid, zijn de houtpellets gunstig is prijs. Dit zal ook zo blijven omdat hout steeds opnieuw groeit en zodoende niet schaars wordt.

– Altijd verse lucht in huis;
In een huis zonder balanssysteem, gaat de luchtkwaliteit, na luchten, al na een half uur sterk achteruit. Bij een goed ontworpen, geïnstaleerd en ondergouden balanssysteem is er echter 24 uur per dag verse, schone lucht in huis. Metingen tonen aan dat met name op slaapkamers de CO2-concentratie bedenkelijke waarden aanneemt na een nacht niet luchten, terwijl bij een continue beluchting de CO2-concentratie nauwelijks oploopt.

– Zeer behaaglijk;
Door de goede isolatie is de koudestraling tot een minimum teruggebracht. Deze koudestraling zorgt voor een ongehaaglijk gevoel in huis. Daarnaast zorgt de 3-voudige beglazing ervoor dat er geen koude luchtstroom omlaag valt langs de ramen. Deze koude lucht verplaatst zich over de vloer en zorgt voor koude voeten. Met koude voeten voelt het alsof de kou in het hele lichaam zit.

– Goede geluidsisolatie;
Dit thema is nog niet behandeld, maar het is zeker in een geluidsintensieve omgeving (auto’s, vliegtuigen, treinen e.d.) een voordeel bij een Passiefhuis. Binnen in het Passiefhuis zijn nagenoeg geen geluiden van buiten te horen. De geluidsisolatie zo goed omdat alle ramen en deuren continu gesloten kunnen blijven. Daarbij is de isolatie zo goed uitgevoerd dat zowel kou als geluid geweerd worden. Vooral door de 3-voudige beglazing wordt dit bereikt.

– Hoge verkoopwaarde;
De energiekosten van een huis zullen een steeds belangrijkere rol gaan spelen bij de verkoop van een huis. De eerste aanzet is door de Overheid al gegaan door de invoering van het energielabel op huizen. Door de lage energiekosten zullen Passiefhuizen hierdoor steeds aantrekkelijker worden. Daarnaast is een Passiefhuis een kwalitatief uitstekend huis omdat bij de bouw veel aandacht besteed wordt aan het materiaalgebruik en de bouw zelf en dat zorgt voor een betere verkoopbaarheid van het huis.

De nadelen:

– Hogere bouwkosten;
Door het toepassen van meer isolatie, het aanbrengen van een balanssysteem ect. zijn de bouwkosten hoger dan bij een standaard huis. De lage stookkosten compenseren echter deze extra kosten. De maandlasten voor hypotheek en energiekosten zijn daarom bij een standaard huis en een Passiefhuis nagenoeg gelijk. Zie hiervoor het rekenvoorbeeld op deze site. Hypotheek-verstrekkers zullen hierop moeten inspelen bij het bepalen van de hypotheeksom.

– Specialistisch vakmanschap vereist / expertise vereist bij ontwerp en uitvoering;
Op dit moment zijn, in Nederland, nog maar weinig vakmensen die weten hoe ze een Passiefhuis moeten bouwen. Vooral bij de architecten is de kennis beperkt over het ontwerpen van een Passiefhuis. Daarnaast is een goede bouwbegeleiding zeer belangrijk, maar zijn ook hier mensen met de juiste kennis zeldzaam.

– Hoger milieubelasting tijdens bouw;
Voor het bouwen van een Passiefhuis is met name meer isolatiemateriaal nodig dan in een standaard huis. Deze extra materialen (mineralewol, glas, gasbeton e.d.) zorgen voor een hogere milieubelasting bij de fabrikage en transport ervan. Maar over de hele levensloop van een huis berekend, wordt deze extra milieubelasting ruimschoots terugverdiend.