Mijn Passiefhuis

Passief bouwen en wonen

Een passiefhuis is een bouwstandaard die echt energiezuinig, comfortabel, betaalbaar en ecologisch tegelijk is.
Passiefhuis is geen merknaam, maar een bouwconcept dat door iedereen kan worden toegepast en dat de praktijk heeft doorstaan.

Wat is een Passiefhuis

Wat erg aanspreekt is het feit dat een Passiefhuis erg behagelijk en zeer energiezuinig is. Dit wordt bereikt door voortdurend verse lucht te circuleren en optimaal de Passieve energie van de zon te benutten.
Passief uit Passiefhuis heeft betrekking op de onuitputtelijke energie van de zon die zonder extra inspanning (passief) beschikbaar is. Huis inrichten met J-Line

De belangrijkste items bij een Passiefhuis:
– De ligging
– De isolatie
– De lekdichtheid
– De luchtvoorziening

De ligging

Omdat het belangrijk is dat de zon zoveel mogelijk het huis binnen valt, is de Noord-Zuid ligging optimaal, waarbij de tuin op het Zuiden ligt.
Door aan de Zuidkant zoveel mogelijk glas toe te passen kan de zonenergie optimaal naar binnen kmen. De Noordkant van het huis blijft bij voorkeur gesloten om zodoende zoveel mogelijk weerstand te kunnen bieden tegen de koude wind uit die windrichting.
Een Noord-Zuid ligging is eveneens een groot voordeel bij de installatie van zonnepanelen of zonneboiler. Bij een plat dak is dit echter nooit een probleem.

Passiefhuis

De isolatie:

Het isoleren van een Passiefhuis gaat iets verder dan het gebruik van dikkere isolatiematerialen. Er zijn diverse manieren om aan de isolatie-eisen van een Passiefhuis te voldoen. Afhankelijk van de gekozen isolatiematerialen is de dikte van belang. De benodigde isolatie-diktes kunnen berekend worden met daarvoor toegesneden programma’s.
Voor dit huis is gekozen voor de volgende opbouw: binnenmuur van 30 cm dik gasbeton, daartegen 15 cm steenwol en daartegen de metselbakstenen. Bij het gedeelte waar hout aan de gevel is aangebracht, is naast 30 cm dik gasbeton 20 cm mineralewol toegepast.
Omdat bij dragende delen het gasbeton vervangen moet worden door gewapend beton (lage isolatiewaarde) wordt op die plaatsten naast de mineralewol extra isolatie in de vorm van Styropor (piepschuim) aangebracht. Zoedoende wordt de benodigde isolatiewaarde bereikt.

Belangrijk is dat de naden van de aan te brengen mineralewolplaten elkaar niet overlappen. Zodoende is er geen rechtstreekse luchtverbinding tussen buiten- en binnenmuur.
Ook het dak en het fundament van het huis worden zeer goed geïsoleerd, door naast de benodigde betonnen laag een dikke laag Styropor aan te brengen.
Naast diverse kleinere aspecten is de beglazing van het huis belangrijk. De benodigde isolatiewaarde wordt namelijk alleen maar bereikt met 3 voudig glas. Daarbij zijn de tussenruimten nog gevuld met een edelgas. Hiermee wordt bereikt dat zoveel mogelijk energie van de zon naar binnen dringt, waarbij wordt voorkomen dat die energie weer naar buiten wordt afgegeven. Een hardnekkig misverstand is, dat de ramen en deuren in een Passiefhuis niet open mogen staan. Het is natuurlijk het beste (met name in de koude periode) dat alles dicht blijft, maar het is geen enkel probleem om ramen en deuren open te zetten. Maar omdat de lucht in het huis al continu ververst wordt, is er geen noodzaak om extra te ventileren. Daarmee komen alleen stof en insekten naar binnen die beter buiten kunnen blijven.
Door het vele dit isoleren is het zeer belangrijk dat er geen koudebruggen ontstaan. Omdat er namelijk geen koude oppervlakten meer in huis zijn, zal het aanwezige vocht in de lucht namelijk op de plaatsen waar een koudebrug is, direct condenseren. Hierdoor blijven die plaatsen zeer vochtig en ontstaat schimmelvorming met alle gevolgen van dien.

De lekdichtheid

Het is zeer belangrijk dat er geen ongecontroleerde luchtstromen tussen buiten en binnen aanwezig zijn. Deze luchtstromen zouden ervoor zorgen dat warme lucht uit het huis verdwijnt voordat de lucht zijn warmte heeft afgegeven aan de toegevoerde koude lucht. Alle lucht die het huis binnenkomt of het huis verlaat wordt via het aanwezige balanssysteem geleid. Zorg ervoor dat tijdens de bouw voldoende aandacht wordt besteed aan dit onderwerp om problemen met de energiehuishouding te voorkomen, met het gevaar dat het huis onvoldoende warmte vast houdt.
Om de lekdichtheid te controleren kun je een Blower-door meting laten uitvoeren. Tijdens deze meting wordt door middel van een ventilator, die in een deur of raam geplaatst is, overdruk en onderdruk opgewekt in het huis. Met een computer wordt vervolgens berekend hoeveel lucht via gaten en kieren het huis verlaat of binnenkomt.

De luchtvoorziening

De lucht in het huis wordt d.m.v. een zogenaamd balanssysteem door het huis getransporteerd. Dit systeem zorgt ervoor dat de warmte uit de afgezogen lucht wordt afgegeven aan de aangezogen verse koude lucht. De opgewarmde verse lucht heeft hierdoor al bijna de temperatuur aangenomen van de lucht in het huis. Zo hoeft deze lucht nog maar enkele graden opgewarmd te worden tot een comfortabele temperatuur.
Door middel van een “Erdwärmetauser” kan nog meer passieve warmte worden gebruikt. Dit is een buis (200 mm doorsnede) die op ca. 1,5 meter diepte in de grond ligt met een totale lengte van ca. 45 meter. De toegevoerde verse buitenlucht zal in deze buis de warmte uit de bodem opnemen. Hierdoor zal ook bij temperaturen van ver onder nul de toegevoerde lucht, voordat de lucht het huis binnenkomt, een temperatuur hebben van meer dan 0 °C.

Een voorbeeld zal wellicht helpen om e.e.a. beter te begrijpen:
Als de buitentemperatuur -10 °C is zal de lucht na de “Erdwärmetauser” ca. 3 °C zijn. Vervolgens wordt de lucht in het balanssysteem opgewarmd worden tot ca. 15. gr. C.
De toegevoerde lucht wordt zo in het huis, opgewarmd vanaf 15 °C i.p.v. -10 °C.
Met dit systeem wordt het bijstoken tot een minimum beperkt en is het aanbrengen van een centrale verwarming niet meer nodig. Dit is overigens een forse besparing bij het bouwen van een huis.

Sommige balanssystemen in nieuwbouwprojecten staan negatief in de belangstelling. De media verkondigen dat de bewoners van huizen met een balanssysteem (ernstig) ziek worden.
Door rekening te houden met een aantal fundamentele aspecten zoals hierboven beschreven is dit potentiële gevaar tot een minimum te beperken.

Belangrijk bij een balanssysteem is:
– een goed ontwerp
– de juiste installatie en materialen
– goed onderhoud

Ontwerp:

Een veel gehoorde klacht is dat het systeem te veel geluid maakt, waardoor het uitgeschakeld wordt met alle gevolgen van dien (ophoping van schadelijke stoffen in huis). Dit hinderlijke geluid kan worden voorkomen door de dimensies van de leidingen goed af te stemmen op de luchthoeveelheid die het systeem moet transporteren. Tevens zal het aanbrengen van een geluidsisolatie het geluid tot een minimum beperken.
Ook de installatie van de toevoer en afvoerleidingen op de juiste plaats is belangrijk. De toevoerleidingen worden bij voorkeur in de vloer gelegd, de afvoer loopt via het plafond. Het toegepaste ontwerp van de leidingen laat geen vertakkingen zien om in een later stadium de leidingen schoon te kunnen maken. Om kortsluiting te voorkomen, mag er in dezelfde ruimte geen toevoer en afvoer aanwezig zijn. Ook moeten de toe- en afvoeren zo goed mogelijk verdeeld zijn door het huis. Door een goed ontwerp zal er dus continu een geluidloze stroom lucht door het huis circuleren.

Installeren:

Bij de installatie moet veel aandacht worden besteed aan het op correct leggen van de leidingen en het aanbrengen van de uitstroomopeningen. Alles moet goed op elkaar aansluiten zonder dat er lucht kan ontsnappen.

Onderhoud:

Zoals bij alle installaties heeft ook een balanssysteem onderhoud nodig. Om de lucht deels te zuiveren van de aanwezige zwevende deeltjes, bevat het balanssysteem filters. Deze filters dienen schoongemaakt / vervangen te worden. Zonder onderhoud ontstaan er ongecontroleerde processen in het systeem waardoor slechte lucht het huis ingeblazen kan worden.
De toevoerleidingen moeten met enige regelmaat gecontroleerd worden op vervuiling. Zit er vuil in de leidingen, haal dit dan weg.

Natuurlijk zijn er nog meer aspecten van belang bij een balanssysteem. Een goede ontwerper en installateur kunnen hier adviseren.
Als aan alle bovengenoemde voorwaarden is voldaan, dan wordt het huis altijd voorzien van schone lucht waardoor het huis een aangenaam en gezond binnenklimaat heeft.

Passiefhuis

Informeer voor het bouwen van een passiefhuis bij architectenbureau Frank Gruwez in, hij beschikt het keurmerk Energiebewust Architect. U vindt meer informatie over onze werkwijze, ons team en onze bouwstijl op onze website.

Bouwstijlen

Wanneer we het over huizen stijlen hebben, zal je snel merken dat er veel mogelijkheden zijn. Verschillende bouwstijlen met elk hun eigen specifieke kenmerken en karakter. Wanneer je op het punt staat een huis te bouwen moet je uitmaken welke stijl uw voorkeur heeft, maar een huisstijl kiezen is geen simpele opdracht. Architect Gruwez heeft jarenlange ervaring en zal u aan de hand van vele referenties en voorbeelden helpen om de juiste stijl te kiezen voor uw woning.

 


Toch is een Passiefhuis meer dan alleen een energiezuinig gebouw.

Passiefhuis-gebouwen maken energiebesparingen mogelijk op het gebied van verwarming en koeling die kunnen oplopen tot 90% in vergelijking met typische gebouwen en meer dan 75% in vergelijking met gemiddelde nieuwbouw. Wat stookolie betreft, verbruiken Passiefhuis-gebouwen minder dan 1,5 liter per vierkante meter leefruimte per jaar – veel minder dan typische lage-energiegebouwen. Vergelijkbare energiebesparingen zijn aangetoond in warme klimaten waar gebouwen meer energie nodig hebben voor koeling dan voor verwarming.
Passiefhuis-gebouwen worden ook geprezen om hun hoge niveau van comfort. Ze maken gebruik van energiebronnen binnen het gebouw, zoals de lichaamswarmte van de bewoners of de zonnewarmte die het gebouw binnenkomt – waardoor verwarming een stuk eenvoudiger wordt.
Passende ramen met goede isolatie en een bouwschil bestaande uit goed geïsoleerde buitenmuren, dak en vloerplaat houden de warmte in de winter in het huis – en houden het buiten in de zomer.
Een ventilatiesysteem zorgt voor een constante toevoer van frisse lucht, waardoor een superieure luchtkwaliteit wordt bereikt zonder dat er onaangename tocht ontstaat. Dit is o.a. een garantie voor lage Radon niveaus en verbetert de gezondheidsomstandigheden. Een zeer efficiënte warmteterugwinningseenheid zorgt ervoor dat de warmte in de afvoerlucht opnieuw kan worden gebruikt.

De enorme energiebesparingen in Passiefhuizen worden bereikt door het gebruik van bijzonder energie-efficiënte bouwcomponenten en een hoogwaardig ventilatiesysteem: Er wordt absoluut niet bezuinigd op comfort; in plaats daarvan wordt het comfortniveau aanzienlijk verhoogd (zie Comfort).

Passiefhuis-gebouwen besparen energie en verminderen de uitstoot van broeikasgassen – niet een beetje, maar heel veel. En deze besparingen bestaan niet alleen op papier, maar ook in het echt – passiefhuis-gebouwen maken het waar. Dit diagram toont de verbruikswaarden gemeten in lage-energiehuizen en in Passiefhuis-landgoederen.
De Passiefhuis-norm is een norm voor duurzaam bouwen, en in de resolutie van het Europees Parlement van 31 januari 2008 wordt erop aangedrongen dat deze norm uiterlijk in 2021 door alle lidstaten wordt toegepast. Op 17 november 2009 hebben het Europees Parlement en de Raad 2020 vastgesteld als termijn waarbinnen alle nieuwe gebouwen bijna-energieneutrale gebouwen moeten zijn.

Een concept van Linkbuildingpicknicktafelslinkbuilding